• Follow us on facebookFollow us on facebook
  • FOLLOW US ON twitterFOLLOW US ON twitter
  • FOLLOW US ON instagramFOLLOW US ON instagram
  • FOLLOW US ON YOUTUBEFOLLOW US ON YOUTUBE
  • Starbalm Coldpacks

    Túi làm lạnh khẩn cấp STARBALM được sử dụng sau khi bị chấn thương cơ bắp. Với một lần ép chặt, công thức độc đáo sẽ được kích hoạt làm cho túi lạnh ngay. Thiết kế bao bì cho phép bạn đặt túi đá trực tiếp lên da.


    Thành phần: Sodium sulfate decahydrate, Ammonium hydrogen sulfate, Sodium bisulfate, Ammonium nitrate, Water