• Follow us on facebookFollow us on facebook
  • FOLLOW US ON twitterFOLLOW US ON twitter
  • FOLLOW US ON instagramFOLLOW US ON instagram
  • FOLLOW US ON YOUTUBEFOLLOW US ON YOUTUBE
  • STARBALM Inhaler

    Ống hít STARBALM đảm bảo rằng oxy của bạn luôn ở mức tối đa. Sự kết hợp độc đáo của tinh dầu khuynh diệp và bạc hà cho bạn cảm giác nhẹ nhõm. Bạn có thể sử dụng ống hít vào mọi lúc- trước, trong và sau khi chơi thể thao. Mức oxy rất quan trong để đạt được tối đa khả năng của chính mình.


    Thành phần: Menthol, Dementholised Mint Oil, Eucalyptus Oil, Essential Oils, Liquid Paraffin